Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2023 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2022 г.
Касов отчет към 31.12.2021 г.
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на РЗИ Ловеч за 2020 г.
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2018 г.
Вътрешни правила за предоставяне  право на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция - Ловеч
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Публични регистри и реда за достъп до тях
Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет
Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ

Списък на издадените индивидуални административни актове

Заповед за заличаване на ООП -882-1
Заповед за заличаване на ООП -882-2
Заповед за заличаване на ООП -882-3
Заповед за заличаване на ООП -882-4
Заповед за заличаване на ООП -882-5
Заповед за заличаване на ООП -882-6
Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-14
Заповед за заличаване на ООП -882-15


Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-5
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-6
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-7
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-8
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-9
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-10
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-11
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-12
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-13
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-14
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-15
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-18


Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-18
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-19
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-24
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за съгласуване на общ/подробен устройствен план 259-30

Списък на издадените общи административни актове

Заповед №01-71/01,04,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-43/01,03,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-33/09,02,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-29/03,02,2022
Заповед №01-21/18,01,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №199/13,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №194/08,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №170/21,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №169/20,10,2021
Заповед №168/19,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №167/18,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №160/29,09,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №137/16,08,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №130/30,07,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-71/01,04,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-43/01,03,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-33/09,02,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-29/03,02,2022
Заповед №01-21/18,01,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповеди за разкриване на имунизационни кабинетиЗаповеди на Директор РЗИ-Ловеч за разкриване на Специализирани имунизационни кабинети за Ковид ваксинация на територията на област Ловеч
Разсекретени документи


Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп