Регистър на обектите, които имат право да предоставят услуга по смисъла на  чл.28, ал.1 от  Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Лечебни заведения за извънболнична помощ  – по общини

Община Априлци-- лечебни заведения за първична медицинска помощ
Медико-технически лаборатории в община Априлци
Община Летница--лечебни заведения за първична медицинска помощ

Община Ловеч:

Лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални практики
Лечебни заведения за първична медицинска помощ – групови практики
Лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални практики
Лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – групови практики
Медицински центрове
Медико- диагностични лаборатории
Медико-технически лаборатории

Община Луковит:

Лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални практики
Лечебни заведения за първична медицинска помощ – групови практики
Лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – индивидуални практики
Медико-диагностични лаборатории
Медико- технически лаборатории
Медицински центрове

Община Тетевен:

Лечебни заведения за първична  медицинска помощ – индивидуални практики
Лечебни заведения за специализирана  медицинска помощ – индивидуални практики
Медицински центрове
Медико-технически лаборатории

Община Троян:

Амбулатории за първична медицинска помощ- индивидуални практики
Амбулатории за първична медицинска помощ- групови практики
Амбулатории за специализирана медицинска помощ- индивидуални практики
Медицински центрове
Медико-технически лаборатории
Медико-диагностични лаборатории

Община Угърчин

Амбулатории за първична медицинска помощ

Община Ябланица:

Амбулатории за първична медицинска помощ
Амбулатории за специализирана медицинска помощ

Регистър на ЛЗ за ИБП, регистрирани на територията на друга област с адрес в Ловешка област



Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg








     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ