МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България
Дейности на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч за осъществения контрол по спазването на заповедите на МЗ, касаещи пандемията от COVID-19 към дата 21.04.2020г.
Дейности на Регионална здравна инспекция гр. Ловеч за осъществения контрол по спазването на заповедите на МЗ, касаещи пандемията от COVID-19 за периода 04.04.2020-10.04.2020 г. включително
Препоръки за лице, поставено под домашна карантина
Списък на производители на дезинфектанти, за които МЗ е получило оферти
Заповед № РД-01-46/03.02.202020 г. на Министъра на здравеопазването относно хоспитализацията, съобщаване и регистрация и отчет на инфекции, свързани с новия Коронавирус 
Алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай
Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за нуждите отлични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV
Информация за случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай
Становище по прилагането на Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването
Мерки за граждани за предпазване от заразяване с Коронавирус
На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч
Провеждане на Регионална  кампания за отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулоза
Проведени дейности във връзка с втори етап на Националната антиспин кампания 14.02.2019г.
Анонс за проведена кампания  по НП за превенция на туберкулозата
Информация относно резултати от Проведено национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 -2017 г.
Радон. Референтно ниво. Пътища на проникване на радон в сгради. Указание за предприемане на мерки при стойности над референтните
Национално проучване на обемната активност на радон в жилища 2017-2018 за определяне на сезонните вариации в изпълнение на процедура за провеждане на национално проучване (допълнение)
Националeн план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон
Проведени дейности по Здравно-образователна кампания през м. февруари - м. март на тема "Вредата от алкохола"


ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg