Отчетна кампания за лечебните и здравни заведения в област Ловеч 2022г.

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМТЛ

Приложение №1А
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - СМДЛ

Приложение 9
Приложение 11
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - МЦ

Отчет 367-Р
Отчет 372-Р
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 9
Приложение 11
Приложение 5-6
Отчет 365
Формуляр „З” - 32 - Сведение за оказана спешна медицинска помощ на чужденци, които не се ползват с правата на български граждани - през 2020 г. по Наредба на МЗ № 2/2005 г

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ - индивидуални и групови практики

Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5-6
Отчет 365


Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска - индивидуални и групови практики

Отчет 367-Р
Отчет 372-Р
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5-6
Отчет 365

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ - индивидуални и групови практики

Приложение 1
Приложение 9
Отчет 365Анализ на състоянието на специалистите в областта на Здравеопазването, съгласно чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването област Ловеч - 2019 година
Указание за реда за отчитане на информацията за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗДА

Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2022 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2021 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2020 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2019 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2018 г.
Анализ на Суицидните действия в Област Ловеч за периода  2009 - 2013 г.

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ