Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата
План-програма на МУ София за 2024 г.
Анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването на територията на област Ловеч

План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г. на Медицински университет - гр. София

Наредба №1 от 22,01,2015г за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването


Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 и 2 от Наредба 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването базите за обучение обявяват целогодишно, включително на интернет страниците си, свободните длъжности за специализанти

Приложения МФД 2023

Места за специализанти, обявени от базите за обучение - Приложение 1 Образец за подаване на необходимата информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности

Предложение на базите за обучение за места за стажанти - Приложение 2 Образец подаване на предложения за МФД

Общи условия при заявяване на местата за специализанти

Заповед РД-19-2/ 21.03.2022 г. на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед РД-19-1/ 14.03.2022г.

Заповед РД-19-1/ 14.01.2022 г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022

Заповед РД-19-4/ 26.07.2022 г.

Заповед РД-19-5/ 30.09.2022 г. на министъра на здравеопазването  за изменение и допълнение на Заповед № РД-19-4/26.07.2022г

Заповед РД 19-9/ 29.12.2022 г.

Информация към заповед МФД-2022 относно писмо вх. № 03-72/21.01.2022г. от МЗ

Приложения към заповед МФД-2022 относно писмо вх. № 03-72/21.01.2022г. от МЗ

Заповед МФД-2022 относно писмо вх. № 03-72/21.01.2022г. от МЗ

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ