Контакти

Адрес: гр. Ловеч п.к. 5500
ул."Съйко Съев" Nо.27 А

Работно време на  Център за обслужване на потребители на административни услуги:
от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Работно време на Център за административно обслужване:
Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 без прекъсване

При наличие на чакащи клиенти след 17,00 часа, центърът продължава тяхното обслужване, но не повече от 2 астрономически часа след приключване на официално обявеното работно време

Телефон за контакти:
068/601-518

Електронна поща:
rzi@rzi-lovech.bg


Идентификационен номер
(Булстат): 176030381Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

    Директор : Д-р Росица Милчева
    Телефон: 068/699-421,  ; e-mail: director@rzi-lovech.bg
    Приемно време: понеделник и четвъртък от 14,00 до 16, 00 часа

    Гл.секретар: Маруся Върбанчева
    Телефон: 068/699-423;, e-mail: glav-sek@rzi-lovech.bg
    Приемно време: вторник и четвъртък от 14,00 до 16,00 часа 

    Директор дирекция  АПФСО - Цветанка Тотева
    Телефон: 068/621-124;  e-mail: apfso@rzi-lovech.bg

    Директор дирекция "Медицински дейности" - Д-р Йордан Димитров
    Телефон: 068/603-802;  068/669-437; e-mail: dmd@rzi-lovech.bg
    Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

    Директор дирекция  "Обществено здраве" - Д-р Нели Спахийска
    Телефон: 068/601-516,  068/699-427; e-mail: dzk@rzi-lovech.bg
    Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

    Д-р Нели Томчева - ръководител ОКА :e-mail: oka@rzi-lovech.bg
 
   Директор дирекция "Надзор на заразните болести" - Д-р  Даринка Дочева
   Телефон: 068/601-514; ,068/699-436; e-mail: nzb@rzi-lovech.bg
   Приемно време: от вторник до петък от 09,00 до 11,00 часа 

   Регионална картотека на медицинските експертизи - Д-р Й.Димитров
   Телефон: 068/601-410;, 068/667-325; e-mail: rkme@rzi-lovech.bg