МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Информация относно условията и реда за подаване    на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по вътрешния канал в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Регионална здравна инспекция  Ловеч

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения