ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
          Дейности на РЗИ -Ловеч      


Орган за контрол

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА И  БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ-ЛОВЕЧ ДИРЕКТОР НА РЗИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА И  БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ-ЛОВЕЧ

АНКЕТНА КАРТА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНТРОЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ПРИ РЗИ-ЛОВЕЧ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО

ОПК 5.1-1 ОБЩИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ПРИ РЗИ-ЛОВЕЧ

ОПК 7.1-6  ГЪВКАВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

ОПК 7.4-2 ПРАВИЛА ЗА ПОЗОВАВАНЕ НА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ ИА БСА И ПОЛЗВАНЕ НА НЕЙНИЯ АКРЕДИТАЦИОНЕН СИМВОЛ

ОПК 7.6-1 ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

ЗАПОВЕД № А 48

ОБЩ СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ И НА МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ